„I Międzynarodowa konferencja: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań”

Szanowny Pan/Pani

W imieniu Katedry Zarządzania, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego mamy zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową teoretyczno- metodyczno- praktyczną pt.

„Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań”

 

która odbędzie się 21-22 listopada 2016 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja realizowana jest ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja numer 641/P-DUN/2016, zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę). Gośćmi honorowymi będą przedstawiciele Katedry Teorii Ekonomiki, Marketingu i Przedsiębiorczości Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki z Ukrainy. Temat tej konferencji, do uczestnictwa w której chcielibyśmy Państwa gorąco zachęcić, jest konsekwencją uświadomienia potrzeby stworzenia płaszczyzny wymiany poglądów i badań dla celów ich upowszechnienia, promocji i popularyzacji w kraju i za granicą. Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnych wyników badań naukowych teoretycznych i praktycznych na temat uwarunkowań internacjonalizacji  polskich przedsiębiorstw i jej modeli. Celem tym jest też zapoczątkowanie trwałej współpracy między ośrodkami zajmującymi się tą tematyką.

Temat został tak sformułowany, aby obejmował spektrum zagadnień związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw, a zwłaszcza kwestie:

 • warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wynikających z procesów globalizacji i liberalizacji rynków, nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • form internacjonalizacji,
 • form wsparcia przez rząd,
 • strategii internacjonalizacji,
 • modeli internacjonalizacji,
 • motywów i barier w procesie internacjonalizacji,
 • zarządzania międzynarodowego,
 • wyzwań dla „międzynarodowych menedżerów”.

Zwracamy się z serdecznym zaproszeniem do Szanownej Pani/Pana oraz zainteresowanych wskazaną tematyką Współpracowników i Doktorantów.

Organizatorzy zamierzają wydać recenzowaną punktowaną publikację wielojęzyczną (j. polski, j. angielski, j. rosyjski), zawierającą artykuły i wystąpienia przygotowane przez uczestników konferencji.

Pozostając z wyrazami szacunku pozwalamy sobie wyrazić nadzieję pozytywnego przyjęcia naszego zaproszenia.

 

 

Rada Naukowa Konferencji

 1. Prof. zw. dr hab. Ewa Walińska- przewodnicząca, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
 2. Prof. nadzw. dr hab., Tomasz Czapla- zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
 3. Prof. dr hab. Wiaczesław Chebotarow – Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Starobielsk
 4. Prof. dr hab. Anna Fornalczyk- COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j.
 5. Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak- Uniwersytet Łódzki
 6. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz- Uniwersytet Poznański w Poznaniu
 7. Prof. zw. dr. hab. Leszek Kiełtyka- Politechnika Częstochowska w Częstochowie
 8. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 10. Prof. zw. dr hab. Witold Kasperkiewicz- Uniwersytet Łódzki w Łodzi
 11. Prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor- Uniwersytet Łódzki w Łodzi

 

 

Komitet organizacyjny

 1. Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek- przewodniczący
 2. Dr Beata Glinkowska- zastępca przewodniczącego, sekretarz

 

 

 

Kierownik projektu                                                    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Adiunkt w Zakładzie Teorii Zarządzania                            Kierownik w Zakładzie Teorii Zarządzania

Wydziału Zarządzania UŁ                                                                        Wydziału Zarządzania UŁ

 

dr Beata Glinkowska                                                            Prof. UŁ dr hab. Bogusław Kaczmarek

 

 

 

 

 1. Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres: bettysue@uni.lodz.pl

program konferencji w terminie późniejszym